Gyermekotthonok, lakásotthonok

 A szolgáltatás célja

A nevelésbe vett gyermek, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve utógondozói ellátásba vett gyermekek, fiatalok számára, személyes gondoskodás, teljes körű ellátás biztosítása.

A gyermekvédelemi szakellátásba került, nevelésbe vett gyermekeknek és fiataloknak a gyermekvédelmi törvényben leírtaknak megfelelő elhelyezés és gondozás biztosítása. A cél kettős,  a részleges, illetve a teljes önállóság elérése.Dévaványai szakmai egység

A Gyermekotthon Dévaványán, a Mátyás u. 1. szám alatt áll. Dévaványa Békés megye északi részén helyezkedik el, a Nagykunság és a Nagy-Sárrét találkozásánál. Közigazgatási határa egyben Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is. Közúton a 4. sz. főútról a kisújszállási, a 47. sz. főútról a körösladányi, a 46. sz. főútról a gyomaendrődi leágazással érhető el. Békéscsabától 52 km távolságra fekszik.

A gyermekotthon a város központjához közel található. Két épületegységben zajlik a szakmai munka, a gyermekotthon és a befogadó gyermekotthoni csoportban látjuk el a gondozási, nevelési feladatokat. Az épületek nagy udvarral, futballpályával és sziklakerttel rendelkezik.

A gyermekotthon speciális célja, nagy létszámú testvérsorok együttes, optimális feltételek közötti elhelyezésének biztosítása, sajátos szükségleteiket figyelembe vevő ellátása.

Cél még a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, hogy a gyermek, fiatal hozzájusson, az egészségügyi ellátáshoz, a személyiség harmonikus fejlődéséhez, szükség esetén a személyiségkorrekcióhoz, az oktatáshoz, egyéni fejlesztéshez, a gyógypedagógiai ellátáshoz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Felkészítjük őket a pályaválasztásra, az önálló és felelősségteljes életre. Az alapelvek, célok megvalósítására törekedve, úgy kezdjék önálló életüket fiataljaink, hogy viszonylagos biztonsággal oldják meg a szűkebb és tágabb környezetben történő beilleszkedésük során jelentkező feladatokat, nehézségeket. Csökkenjen indulási hátrányuk, képesek legyenek felelősségteljes döntések meghozatalára, alkalmassá váljanak nemcsak önmaguk, hanem leendő családjuk modern szemléletű ellátására, tanításuk eredményeként legyenek képesek - képességeiktől függően – szakmunkásvizsga letételére, munkába állásra, önálló életük megkezdésére.

A  szakmai egység tevékenységét három  ellátási formában végzi:

    - Gyermekotthon 22 férőhellyel működik, Dévaványa, Mátyás út 1.
    - Befogadó otthoni csoport  12 férőhellyel működik, Dévaványa, Mátyás út 1.
    - Külső Férőhely 12 férőhellyel működik Dévaványa, Virág u. 20.

A Gyermekotthon épületében 22 gyermek számára biztosítunk otthont nyújtó ellátást. Az épületegység két csoport elhelyezésére alkalmas. Egy 12 fős normál nevelési szükségletű gyermekcsoport ellátása, valamint egy 10 fős különleges integrált csoport ellátása zajlik. Három darab 2 ágyas szoba és négy darab 4 ágyas szoba áll a nevelésbe vett gyermekek rendelkezésére. Nagy közös előtérrel, kis teakonyha résszel, nagyméretű tanuló, társalgó szobával. Két szobában külön – külön is félrevonulhatnak a két csoport tagjai, hiszen az arra kialakított szobákban a fejlesztések, a pszichológiai, pszichiátriai foglalkozások, valamint csoportmegbeszélések megtarthatók. Mind a fiúk, mind a lányok fürdőszobái  kicsempézett, nagyméretű tusolós mosdóval rendelkeznek. Modern, felújított épületrésze ez a gyermekotthonnak. A szobák tágasak, otthonosak, világosak.

A Befogadó otthoni csoport 12 férőhelyes. Három darab 4 ágyas szobában vannak elhelyezve az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek, fiatalok. Tágas előtérrel és teakonyhával szintén felszerelt ez a részleg is, valamint egy közösségi/tanulószoba is található itt.

Az otthont nyújtó ellátás keretében a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt családjába, vagy külső férőhelyre való visszailleszkedését, beilleszkedését, illetve önálló életének megkezdését utógondozói ellátással segítheti a gyermekvédelmi rendszer. Az erre való felkészítés a gondozás – nevelés során már megvalósul. Külső Férőhelyünk 12 férőhelyes.

A gyermekotthoni gondozás, nevelés kiemelkedő feladatai:

 A gyermekek, fiatalok egyéni felkészítése, képességeik és szükségleteik fejlesztése, támaszkodva a környezet (család, óvoda, iskola, stb.) tevékenységére, hatásaira is.
• Szociális élet megvalósítása, fenntartása.
• Konstruktív és autonóm életvezetésre (közösségfejlesztő és önfejlesztő aktivitásra) fejlesztés
• Segítés a tárgyi világban való eligazodás terén
• Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődés zavartalan biztosítása és fejlesztése.
• Sérült, hátrányosabb helyzetű gyermekek felzárkóztatása.
• Megfelelő, elfogadható etikai viselkedés kialakítása.
• A gyermekek képességeinek megfelelő tanulmányi előmenetele segítése.
• A szabadidő értékes eltöltése érdekes, különleges programok szervezésével, új tevékenységformák kipróbálásával.
• A családpótló nevelés fenntartása lehetőség szerint minden nevelt gyermek esetében.
• Megfelelő pénzkezelés megtanítása
• Pályaválasztás segítése.
• Utógondozói ellátásra, életkezdésre felkészítés a bekerüléstől.


Magyarbánhegyesi szakmai egység

A lakásotthonok a Viharsarok dél-békési részén találhatóak, Magyarbánhegyes településen. A község közel 2300 fő lakosú. Az intézményegységhez tartozik 2 különleges lakásotthon és egy külső férőhely. A lakásotthonokban családias légkörben folyik a nevelésbe vett 12-18 éves korú gyermekek teljes körű ellátása.

A külső férőhelyen a nagykorúak, 18 éven felüli fiatal felnőttek önálló életvitel tanulása zajlik.

Magyarbánhegyesen működő 2 különleges lakásotthon, az Alkotmány utcai  különleges  lakásotthon és a Jókai utcai különleges lakásotthon 10-10 férőhelyes. A házakban három-három hálószoba található, szobánként, kettő, illetve négy gyermek/fiatal számára nyújt kényelmes otthont. A szobák tágasak, világosak, otthonosak. A földszinten található a nappali és az ebédlő, amely lehetőséget ad a közösségi életre.

A nappali és az udvar pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra alkalmas. A tanulásra a nappaliban, fejlesztő szobában és a hálószobákban is van lehetőség. A gyermekek személyes teret tudnak kialakítani, ahol tárgyaikat, személyes dolgaikat helyezik el.

A gondozás-nevelés alapelvei a lakásotthonainkban:

- Érzelmi nevelés és biztonság kialakítása

- Értelmi nevelés

- Szociális és társas készségek fejlesztése

- Hatékony tanulási tevékenység kialakítása

- Munkatevékenységre, önkiszolgáló munkára nevelés

- Pályaválasztás segítése

- Szabadidős tevékenység szervezés

- Következetes, tiszta, kiszámítható követelmények

- Önálló és csoportmunka iránti fogékonyság és készség kialakítása

- Ösztönző rendszerek működtetése

- Egyéni bánásmód, egyéni problémakezelés

- Motiváció fejlesztése

Ennek megvalósításához elengedhetetlen alapelvek:

- Feltétlen elfogadás elve (feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről)
- Empátia elve
- Kongruens magatartás elve
- A gyermeki jogok maradéktalan érvényesítése
- A gyermekek problémáinak egyéni esetkezelése.
- Kapcsolattartás a vér szerinti szülőkkel

- Láthatás és látogatás biztosítása.
- Szelíd, biztonságot nyújtó légkör fenntartása.
- Lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása.
- Hit és erkölcsoktatás szükséglet szerint.

A nevelésbe vett gyermekek számára családjukkal való kapcsolattartás biztosított. A gyermekek rendszeres, időszakos vagy rendkívüli kapcsolattartását a gyámhivatal határozata szabályozza.

A gondozási hely a gyermek kapcsolattartásra jogosult szülőjét, hozzátartozóját tájékoztatja a gondozott gyermek neveléséről, fejlődéséről és a vele kapcsolatos fontosabb eseményekről.

Szabadidős tevékenységek - programok:

A tanulás mellett folyamatosan biztosítjuk a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.

Éves programok biztosítják a gyermekek részére a változatos szabadidő eltöltést, különböző tevékenységeket szervezünk, amin érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek.

Pályázatok segítenek abban, hogy minél szélesebb körben mozgósítsuk fiataljainkat. Az elmúlt év folyamán az alábbi programok tarkították a hétköznapjainkat:

    Balatonon 2 x egy hetet töltöttünk.
    Bowlingozni az iskolai szünetekben van lehetőség.
    Testvértalálkozók.
    Strandolás.
    Cirkusz – ezt a programot évente vesszük igénybe.
    Kulturális eseményeken való részvétel stb.
    Biztosított a szabad vallásgyakorlás.
    Tehetség kutató versenyen való részvétel – pályázat.
    Sport – konditeremben való testedzés
    Falu napon és a faluban szervezett programokon részt veszünk
    Támogatjuk az iskolán belüli programokat. ( Erdélyi kirándulások, versmondó verseny, iskolai tanulmányi versenyek, iskolai sport versenyek, ünnepi rendezvények stb.)


Különleges Gyermekotthon

A szakmai egységhez tartozik: Különleges Gyermekotthon Békéscsaba, Degré u. 59.

Békés Megyei Szociális és  Gyermekvédelmi Központ      központi épületében,  elkülönített részen működik a Különleges Gyermekotthon.

A Különleges Gyermekotthon működési engedélye 12 fő különleges szükségletű kiskorú ellátását biztosítja.

A különleges gyermekotthon folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely a gondozott gyermek számára alaptevékenységként biztosítja az otthont nyújtó ellátást a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv szerint.

Az egyéni gondozási-nevelési terv tartalmazza az egyéni gondozási-nevelési programot, amelyben az egyénnel kapcsolatos feladatok részleteiben is meghatározódnak. A terv alapján kiemelt feladat a gyermek felé a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító családpótló ellátás, a szülői gondoskodást helyettesítő védelem biztosítása, a gyermek felkészítése a családba való visszailleszkedésre, a lehető legnagyobb önállóság elérésére. Ennek érdekében az otthont nyújtó ellátásban részesülő gondozott gyermek számára teljes körű ellátást kell biztosítani, olyan fizikai, mentális, testi és szellemi állapotnak megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést, melynek keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók, egészségi állapot helyreállítására kerül sor.

Megvalósul a gyermekek egyéni fejlesztése, képességeik, hajlamaik és szükségleteik fejlesztése, támaszkodva a környezet tevékenységére, hatásaira is.

A Különleges Gyermekotthonban élő gyermekek törvényben előírt tankötelezettségének teljesítését az Esély Pedagógiai Központ biztosítja. Fejlesztőpedagógus állítják össze a gyermekek egyéni fejlesztésének tanrendjét.

Képességeiknek megfelelően csoportos és egyéni foglalkozásokon vesznek részt. Ennek alapja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye.

Az itt élő fiatalokra a szakma tanulása nem jellemző, mert önálló életvitelre nem lesznek képesek. Felnőtt korukban egészségi állapotnak, képességeiknek megfelelően felnőtt foglalkoztatást biztosítanak számukra.

Gondoskodunk arról, hogy:

    Biztonságban, koruknak megfelelő feladattal, iskolába járással, foglalkoztatással teljenek napjaik
    Lehetőség van társas kapcsolatok kialakítására
    Olyan mintát kapnak, olyan életvezetési technikákat ismerhetnek meg, melyet a családjukban nem volna módjuk elsajátítani

Ezzel hozzásegítettük a gyermekeket

    Az érzelmi nevelés és biztonság kialakításához
    a szociális és társas készségek fejlesztéséhez
    számukra hatékony tanulási tevékenység kialakításához
    munkatevékenységre, önkiszolgáló munkára neveléshez

A családi kapcsolattartások jellemzői:

Az intézményben élők kapcsolattartása a gyámhivatali határozatban foglaltak szerint történik. A személyes kapcsolatok ápolásán kívül a gyermekek telefonon, csomag és levélben történő kapcsolattartása is biztosított. A gyermekvédelmi gyám és a gyermekotthon szakemberei között jó az együttműködés. A lakásotthon házirendjét a gyám is ismeri, így a gyámoltak felé az elvárások összehangoltak. A gyermekvédelmi gyám a fiatalokat ismeri. A gondozási helyen és az oktatási intézményekben is rendszeresen látogatja őket.

Békés – Tarhos szakmai egység

 Békés városában két  lakásotthon,egy különleges lakásotthon,  két  külső férőhely, míg Tarhos községben egy speciális  lakásotthon biztosítja a nevelésbe vett gyermekek gondozását, nevelését, teljes körű ellátását.

A lakásotthonainkban a gondozási –nevelési feladatok mellett kiemelkedően fontosnak tartjuk az önálló életre való felkészítés tevékenységeit, valamint a mentálhigiénés ellátást.

Mentálhigiénés megsegítésünknek egyik fontos eleme a békési Mentálhigiénés Egyesülettel való aktív kapcsolatunk 2008 óta. Az egyesületben dolgozó szociális munkások iskolai színtéren kívüli programokat biztosítanak, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok számára. Ilyen programok a kézműves foglakozások, sportnapok, önismereti csoportfoglalkozások, kirándulások, egészségnapok, segítő beszélgetések.

Gyermekeinknek, fiataljainknak nagy szükségük van ezekre a programokra, kikapcsolódásra, testi - lelki egészségmegőrzésre, ártalomcsökkentő prevenciós programokra, önismereti csoportfoglalkozásokra, ahol elmondhatják a problémákat, levezethetik a feszültséget.

Mindennapi munkánkban támaszkodunk külső kapcsolatainkra, szükségünk van az összefogásra és együttműködésre, az eredményesebb munka érdekében. Tapasztalataink azt mutatják, ha több ember veszi körül a fiatalt, több figyelmet kap, több személytől kap megerősítést, személyiségének fejlődése pozitív irányba fog változni.

    Elek szakmai egység

A szakmai egységet egy különleges integrált lakásotthon alkotja

    Kisvirág különleges- integrált lakásotthon

Az ellátandó terület jellemzői

A lakásotthon Békés megye középső részén, egy 10.000 főt számláló kisvárosban található. A térséget a magas munkanélküliség, a falusi élet, és a vele járó szegénység, valamint az abból adódó hátrányok jellemzik.

Elek, Virág u. 9 szám alatti lakásotthon zöldövezetben fekvő ingatlan. A gyermekek számára 3-4 ágyas hálók állnak rendelkezésre, valamint konyha, étkező, nappali, vizesblokk és udvar, ami előnyös a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. A kertes ház családias körülményeket biztosít az elhelyezett gyermekek számára.

Befogadja

    a Békés megyében lakóhellyel rendelkező, nevelésbe vett 12 – 17 éves gyermekeket és biztosít számukra otthont nyújtó, illetve teljes körű ellátást.
    A Békés megyében lakóhellyel rendelkező, nevelésbe vett 12-17 éves gyermeket, aki különleges ellátást igényel /a Megyei Szakértői Bizottság javaslata alapján/ és biztosít számára otthont nyújtó, illetve teljes körű ellátást.
    a lakásotthonban felnőtté vált, ill. 18 éven felüli fiatalokat és biztosít számukra utógondozói ellátást

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A fago.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.