EFOP-2.2.14-17-2017-00026infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése

 „Varázshíd"

 

A kedvezményezett neve: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

A felhívás címe: EFOP-2.2.14-17 „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése"

A pályázat címe: „Varázshíd" A szerződött támogatás összege: 58.084.208 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A Békés Megye Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Békéscsabai telephelye ad majd otthont a szakmai programoknak, a pályázatban megjelölt eszközök a nevelőszülői háztartásokba kerülnek, Békés megye több települése vonatkozásában.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: 5600 Békéscsaba Degré u 59.

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2019.07.31.

A projekt konkrét részcéljai:

A gyermekvédelmi szakellátás legfontosabb feladata a család pótlása. Ez a feladat mindent magába foglal, amit a család, mint a társadalom mikro közege adni tud a gyermek számára: nevelési-gondozási feladatok, hátrányok enyhítése, a szokások, a minta biztosítása, az értékek közvetítése, a személyiség optimális kibontakoztatása, szociális kompetenciák, önállóság fejlesztése, optimális környezeti hatások biztosítása. A szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok számára ezen túl fokozottabban szükséges biztosítani a gondoskodást, az egyénre szabott komplex megsegítést, az ehhez szükséges feltételeket.

A több irányban (nevelőszülő, szakember) felmért, valós szükségletekre alapozott megsegítéssel a nevelőszülői hálózatok, nevelőcsaládok megerősödnek, mely alapot ad a társadalmi beilleszkedéshez, közvetetten hozzájárulhat a nevelőszülői tevékenység presztízsének növeléséhez, a tevékenység népszerűsítéséhez.

 Hosszú távú célok

A nevelőszülői hálózatok, illetve nevelőcsaládok megerősödnek, az ellátás minősége javul.

Intézményünk nevelőcsaládjaiban nevelkedő gyermekek, fiatalok hátrányai enyhülnek, esélyegyenlőségük, a társadalmi befogadás esélye nő.

A gyermekvédelmi szakellátás szolgáltatás- fejlesztése megvalósul.

Humánerőforrás megerősítése a kompetenciafejlesztés által

Rövid távú célok:

A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök bővítése a nevelőszülői családok számára, annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.

Az ellátási színvonal növelésével, a szükséglet szerinti eszközök biztosításával a gyermekek, fiatalok hátrányainak enyhítése, hazagondozásuk, és örökbefogadásuk esélyeinek növelése.

A nevelőszülői ellátást működtető intézményünk szolgáltatásai bővülnek, mellyel segítséget adunk a nevelőszülő számára hivatása ellátásához.

A pozitív nevelő hatások kifejtésének lehetősége gazdagodik.

A gyermekek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs, társadalmi integrációs szükségleteire reagáló programok, és eszközök biztosítása által, a nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadók kompetenciafejlesztése.

A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül.

A nevelőszülői családok és a szakemberek aktívan részt vesznek a célokat szolgáló tevékenységekben, ismereteket szereznek és képességeik fejlődnek.

Célcsoport bemutatása:

Közvetlen célcsoport:

Intézményünk nevelőszülői hálózatában nevelkedő, a projektbe bevont 0-18 év életkorú gyermekek, és 18-25 év közötti utógondozói ellátottak. Létszámuk: 500 fő.

intézményünk nevelőszülői hálózatában működési engedéllyel rendelkező 95 nevelőszülő, nevelőcsalád

a nevelőszülők családját segítő szakemberek: 11 nevelőszülői tanácsadó, 1 nevelőszülői hálózat vezető, 1 növendékügyi előadó

Közvetett célcsoport:

a nevelőszülők lakóhelyén, településén élő lakosság

vér szerinti családok

Feladatok:

Közbeszerzés - A projektmenedzsment részéről beszerzésre kerül a közbeszerzési tanácsadó, aki a beszerzési-közbeszerzési feladatokat ellátja a projekt megvalósítás ideje alatt.

Eszközbeszerzések - A közbeszerzési tanácsadó iránymutatásai szerint megtörténik a pályázatban elfogadott (részletes eszközlista alapján) eszközök, kompetenciafejlesztést végző szakértők, a nevelőszülői hálózat működtetéséhez szükséges irodahelység kialakításához szükséges eszközök, bútorok, valamint a szervezetfejlesztési programokat megvalósító szakértő beszerzése. Az informatikai eszközök és az irodaszerek tekintetében az intézmény a KEF hatálya alá tartozik, ezért ennek megfelelően szükséges a beszerzési eljárás lefolytatása.

Eszközök használatba adása a nevelőcsaládok számára - A beszerzett eszközök az előkészítő szakaszban felmért igények alapján használatba adásra kerül a nevelőszülői háztartások részére.

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó kompetenciafejlesztés a nevelőszülők számára - A különböző terápiás eljárások, fejlesztő (pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés) programok megvalósítása, valamint hazagondozást- és/vagy örökbefogadó tevékenységet támogató tevékenységekhez beszerzett eszközök használatához kapcsolódó kompetenciafejlesztés.

Szabadon választható kompetenciafejlesztés - A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatához - ide nem értve a háztartási gépeket - kapcsolódó kompetencia-fejlesztés nevelőszülők, szakmai megvalósítók számára.

Irodahelyiségek berendezésének és informatikai infrastruktúrájának beszerzése -A nevelőszülői hálózat feladatainak ellátásához szükséges megfelelően berendezett irodahelyiségek kialakítása.

Szervezetfejlesztés - A nevelőszülői hálózat feladatellátása hatékonyságának növelése érdekében megvalósított szervezetfejlesztés megvalósítása 3 alkalommal problémafeltárás és kezelés valamint 5 alkalommal belső kommunikáció fejlesztése témakörben 12 fős nevelőszülői szakmai team részére.

Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ

Weboldalunkon sütiket használunk

A fago.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.