ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás egyik fontos feladata a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése, a bizottság szakmai véleményére alapozott javaslat megtétele a hatósági megkereséssel érintett gyermekek ügyében.

 A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság hatósági felkérésére vizsgál, a következő ügytípusok esetén:

  • Ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata
  • Nevelésbe vételi eljárás alá vont/ eredménytelen védelembe vétel ügyében érintett gyermekek vizsgálata

A már nevelésben lévő gyermekek vizsgálata: 

  •  Nevelésbe vétel felülvizsgálata
  • Örökbe fogadás előkészítése
  • Gondozási hely változtatása
  • Speciális/ különleges/kettős nevelési szükségletek megállapítása/ felülvizsgálata
  • Nevelési felügyelet elrendelése, felülvizsgálata
  • Kapcsolattartás módosításhoz, családba fogadáshoz is kérik a vizsgálatot

A gyermekvédelmi szakértői bizottság elvégzi a kiskorúak személyiségvizsgálatát, amelynek célja az egészségi, illetve személyiségállapot meghatározása. Pszichológus, orvos, családgondozó; speciális nevelési szükséglet felmerülése esetén rajtuk kívül gyermekpszichiáter és gyógypedagógus szakemberek vizsgálják a gyermekeket.

A vizsgálatot folytató szakemberek egyenként elkészítik saját területükre vonatkozó véleményüket, javaslatukat, majd ezek a bizottságvezető koordinálásával egyeztetésre kerülnek, és végül minden szakember számára elfogadható, konszenzusos véleménykialakítás történik, melyet az összegző szakmai vélemény tartalmaz.

A bizottság szakmai véleménye tartalmazza a gyermek állapotának megfelelő ellátási formára, az egyéni elhelyezési tervre és a gyermek gondozására, nevelésére, fejlesztésére, esetleges terápiájára vonatkozó javaslatot, annak indokolásával együtt.

A megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyermek örökbefogadásának előkészítése céljából összefoglaló véleményt készít a gyermek egészségi és személyiségállapotáról, az életkorához viszonyított értelmi, érzelmi és mozgásfejlettségi szintjéről.

 

A megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleményének felülvizsgálatát, valamint szükség szerinti új szakmai vélemény készítését a gyámhatóság megkeresése alapján az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság végzi.