Hívj minket +36 66 530-220    Írj nekünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nevelőszülői hálózat

neveloszulokAz otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás és a gyermekotthoni (lakásotthoni) elhelyezés.

 

 

 

Az intézmény adatai
Neve: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Székhelye: 5600 Békéscsaba Degré u.59.
Telephelyei (nevelőszülői hálózat):A nevelőszülők lakóhelyei. (A mindenkori hatályos működési engedélyben rögzítve.)
Nevelőszülői tanácsadói családgondozói és utógondozói fogadó irodák:
        - 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
        - 5630 Békés, Kinizsi u.2/2.
      - 5900 Orosháza, Deák F.u.14/16
      - 5510  Dévaványa Mátyás u.1.

A nevelőszülői hálózat kialakulása

Békés vármegyében 1875. októberben, közadakozásból szentelték fel az első árvaházat. 1889-ben a Békés megyei Fehér Kereszt Egyesületet adományozása révén ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a 15 ággyal felszerelt Ella Gyermekmenhely. Később az állam átvette az egyesületi gyermekmenhelyet, majd kibővítését követően Békés, Csongrád, Bihar, Jász – Nagykun- Szolnok vármegye gyermekvédelmi központjává tette. Az új gyermekmenhely épülete a háború miatt csak 1923-ban készült el, mely 100 ággyal működött. Már ekkor kezdetét vette a nevelőszülős ellátás, hiszen az egészséges gyermekeket a gyulai menhely telephelyeinek családjaihoz helyezték el. A gyermekvédelmi államosítást követően kastély épületek, kúriák váltak nevelőotthonokká, mellyel a nevelőszülői hálózat nagymértékben visszafejlődött. Mivel Békés megye nem tett eleget ennek a felhívásnak, és maradtak nevelőszülőknél gyermekek, így gazdag nevelőszülős múlttal rendelkezik. Megyénkben az első hivatásos nevelőszülő 1987-ben kezdte el munkáját, nevelőszülői hálózat működésének a kezdő bejegyzett időpontja 1989. január 01. 1992.-ben a Békés megyei GYIVI már 65 nevelőcsaláddal működtetett nevelőszülői hálózatot. 
1999-ben Békés Megye Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az I. Gyermek- és Ifjúságvédelmi koncepciót. A koncepció III. fejezetében szerepel a nevelőszülői hálózat fejlesztése, fokozatos bővítése. A koncepció elfogadásától a legjelentősebb szakmai munkát a szervezeti keretekben történt változás határozta meg. Az utána következő 10 év alatt a nagy létszámú gyermekvédelmi intézmények kiváltásra kerültek, megyei szinten integrálódtak így megalakult a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, melyet ma már Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak hívnak, melynek két intézményegysége a szociális, valamint gyermekvédelmi egység. A gyermekvédelmi intézményegységen belül működik a nevelőszülői hálózat. A nevelőcsaládok munkáját szakemberek segítik. A szakmai vezető irányításával, 11 fő nevelőszülői tanácsadó, és 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző segíti a családok mindennapi munkáját.

A nevelőszülői hálózat szakmai tevékenysége a nevelőszülői ellátás területén

A családjából kiemelt gyermek további sorsának mérlegelésekor alapvető követelmény a tartós gondozási hely tervezése, vagyis, hogy a gondozásba került gyermek sorsa minél előbb és végleges módon rendeződjön.A mérlegelés preferencia sorrendje: a vér szerinti család, hozzátartozó családja, örökbefogadó szülő, nevelőszülő vagy más megoldás.
Minden személyes gondoskodást nyújtó intézmény feladata, hogy a gyermekről való gondoskodás mellett vegyen részt a gyermek és családja közötti kapcsolat fenntartásában. A családi körülmények rendeződése esetén segítse elő a gyermek családjába való visszatérését.
Békés megyében a gyermekvédelmi szakellátásban élők száma  2007. óta folyamatosan nőtt, ezérta nevelőszülői hálózat  engedélyezett férőhelyek számát is folyamatosannöveltük, ez azonban csak a nevelőszülői hálózat működési engedélyét érinti, miután kiemelt célunk, hogy amennyiben lehetséges,a gyermekek a számukra legmegfelelőbb helyen, családban nevelkedjenek. Ezen szakmai prioritásunkatmég a jogi szabályozást megelőzően  érvényesítettük.
A nevelőszülői tevékenység, a rászorultak segítése, a XIX. századra visszamenőleg nagy múlttal rendelkezik megyénkben. Ez azért lehetséges, mert Békés megyében az emberek segítőkészsége, szociális érzékenysége fokozottabb. Számszerű adat, hogy korábban is és jelenleg is, Békés megyében az egyik legmagasabb az egy nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek száma.
2014-ben a nevelőszülői hálózat tekintetében 86%-os kihasználtsággal zártuk az évet, de ennél magasabb érték (90%) is jelentkezett az év folyamán.
2015- ben 87%-os volt a férőhelyek kihasználtsága.

A nevelőszülő feladatai alapvetően:

Saját háztartásában biztosít a gyámhivatal által nála elhelyezett kiskorú gyermek számára teljes körű ellátást az egyéni gondozási - nevelési tervnek megfelelően, illetve működtetője egyetértésével teljes körű ellátást biztosít annak az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek, akinek befogadását előzetesen nyilatkozatban vállalta és az utógondozás helyszínének biztosítójaként a gyámhivatal a nevelőszülőt határozatában megjelölte. A nevelőszülő a saját háztartásában teljes körű ellátást nyújt a nála elhelyezett utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek. Ennek keretében különösen segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához.
A gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezés biztosítása, az energia- és tápanyag beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál.
A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként legalább 6 váltás fehérneműt, valamint 3 váltás hálóruha, továbbá az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és sportruházatot tartalmaz. A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál.
Működtetője kijelölése alapján, ideiglenes befogadás keretében teljes körű ellátást biztosít, a Gyvt. alapján elhelyezésre jogosult szerv határozata alapján.
Biztosítja, hogy a gondozott gyermek kapcsolatot tarthasson a hozzátartozóival a gyámhatóság határozatának megfelelően. A gyermeket felkészíti a találkozásra. A kapcsolattartás helyszíne elsősorban a nevelőszülő lakása, ettől eltérően csak az illetékes gyámhivatali határozat rendelkezhet. Amennyiben a kapcsolattartás nem a nevelőszülő lakásán elrendelt, a nevelőszülő köteles biztosítani a megjelölt helyen és időben a gyermek megjelenését.
A kapcsolattartásról a nevelőszülő köteles kapcsolattartási naplót naprakészen vezetni.
Köteles elősegíteni, hogy a gyermek sikeresen visszailleszkedjen     vérszerinti családjába, vagy örökbefogadó családjába beilleszkedjen. Ennek érdekében együttműködik a működtetője, a gyámhivatal, illetve a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel.
A gyámhivatalnak a gondozott gyermek ideiglenes hatályú     elhelyezését, átmeneti, ill. tartós nevelését megszüntető határozata alapján,     az ellátás nyújtását megszünteti és a gondozott gyermeket a határozatban megjelölt személynek átadja. A gyermek átadásakor együttműködik a nevelőszülői tanácsadóval az adminisztrációs feladatok ellátásában.
      
A nevelőszülői jogviszony 2014.01.01-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

A nevelőszülővé válás folyamata:

Nevelőszülő az a személy lehet

* aki huszonnegyedik életévét betöltötte,
* nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
* büntetlen előéletű,
* a gondozásába helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, de legfeljebb ötven évvel idősebb,
* személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására,
* a képesítési előírásokra vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett.

A leendő nevelőszülőnek írásban, önéletrajzát is mellékelve kell jelentkeznie.

A jogszabályban meghatározott nevelőszülői tanfolyam szervezése, lebonyolítása a hatályos jogszabályban rögzített tematika szerint, a működtető intézmény munkatársai és külső szakértők bevonásával történik.
A jogszabályok pontosan meghatároznak számos alapvető feltételt a nevelőszülői tevékenységre való alkalmassággal kapcsolatban. A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat elsősorban a működési területén élő jelentkezőket fogadja. A működtető elfogadja a más képzőknél megszerzett bizonyítványt, amennyiben a felkészítés a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően történt, azonban a pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak elvégzése ez esetben is kötelező.
Hálózatunknál a jelentkezők kiválasztása a képzést lebonyolító szervezettel együttműködve több ütemben, csapatmunkában történik, a szakmai vezető, a nevelőszülői tanácsadók, a trénerek és a megbízott főorvos pszichiáter közös munkája során.
Jelentkezéskor figyelembe vesszük a teljes családokat és az egyedülállókat is. Fontosak a támogató rokoni kapcsolatok, melyről a környezettanulmány és az interjúk során győződik meg a szakmai team.
A jelentkezést elfogadjuk minden formában, és bejegyezzük a sorszámos, az új jelentkezőket tartalmazó nyilvántartó füzetbe. Bejegyezzük a személyes adatokat /név, életkor, cím, telefonszám/, a jelentkezés idejét, a területileg illetékes nevelőszülői tanácsadó nevét, az egységcsomag átadásának, vagy postázásának az időpontját.
Egységcsomag tartalma:

- Tájékoztató a nevelőszülőségről
- Az orvosi vizsgálatok formanyomtatványa
- Nyilatkozat a büntetlenségről, a kiskorú gyermekeinek felügyeleti jogáról

E feladatot intézményünkben a trénerek végzik. Ugyancsak a trénerek folytatják le az első beszélgetést, információnyújtást a telefonos vagy személyes jelentkezés esetén.
Minden esetben tájékoztatást ad a nevelőszülőségről, a törvényben megfogalmazott előírásokról, feltételekről. Az első beszélgetés során feladat kiszűrni az objektív kizáró tényezőket (például életkor, lakásnagyság, családi szerkezet).
Amennyiben az első beszélgetéskor kizáró ok merül fel, akkor ezt a jelentkező tudomására hozzuk, a tényt a nyilvántartási füzetben, írásban dokumentáljuk.
Amennyiben a visszaküldött anyagokból kizáró ok merül fel, arról a képzést végző konzultál a szakmai vezetővel, és levélben tájékoztatja a jelentkezőt a kizáró okról, megköszönve a jelentkezést.
A visszaérkező egységcsomagokat a kiválasztás koordinátora átveszi, és időpontot beszél meg a pszichológiai vizsgálatra.
Amennyiben hiánypótlásra van szükség, azt a jelentkezővel tudatja a tanácsadó, tájékoztatja a 15 napon belüli pótlás lehetőségéről.
Az anyagból feljegyzéseket készítenek a képzést végzők és a nevelőszülői tanácsadó, kérdéses pontokban a szakmai vezetővel konzultálnak és felkészülnek az első családlátogatásra.
A látogatás időpontját egyeztetik a jelentkezővel, hiszen fontos, hogy minden családtag, érintett személy otthon legyen.
Ezen az első látogatáson kerül sor a környezettanulmány elkészítésére, az első találkozásra a családban élő személyekkel. Ekkor van lehetőség az addig rejtve maradt lehetséges kizáró tényezők /pl. lakás beosztása, más együtt élő családtagok egészségi állapota stb./ tisztázására.
A látogatás során az alábbi kérdésekre fókuszálunk:

- A jelentkezés óta eltelt időben milyen kérdések, dilemmák, félelmek fogalmazódtak meg az egyes családtagokban
- Mik az elképzeléseik, céljaik, motivációik a nevelőszülőséget illetően
- Hogyan kezelnék a gyermek különböző reakcióit
- Hogyan dolgozza fel a saját gyermek, a házastárs, a nagyszülők, hogy az anyának új, sok időt igénylő feladata lesz
- Milyen hagyományai, szokásai vannak a családnak
- Vallásgyakorlás, más vallású gyermek helyzete
- A gyermek leendő környezete (élettér, intimitás)

A helyszínen a képzők, a nevelőszülői tanácsadók a környezettanulmányt kitöltik, és a jelentkezők azt aláírják.
A kész környezettanulmányt rögzíti a tanácsadó a nevelőszülői hálózat nyilvántartásában.
Az esetleges kizáró okokról levélben is tájékoztatást kap a jelentkező, megköszönve az érdeklődését.
Az intézmény által megbízott pszichiáter főorvos lefolytatja a pszichológiai interjút a jelentkezővel. E vizsgálat hálózatunknál kötelező, s elkerülhetetlen - a kiválasztásnak egy nagyon fontos eleme. A pszichológiai interjú eredményét írásban adja át a nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjének.
Amennyiben a pszichológiai vizsgálat szűr ki alkalmatlanságot, a nevelőszülői hálózat vezetője ezt levélben jelzi a jelentkező felé, és elvégzi a szükséges bejegyzést a nyilvántartásba.
Amennyiben az összes vizsgálat eredménye szerint is alkalmas a jelentkező a nevelőszülői feladatokra, a képzést végző értesíti a döntés-előkészítő program kezdő időpontjáról. A döntés-előkészítő program legalább 15 fővel megkezdődik, melynek időpontjáról és díjáról a képző írásban, vagy telefonon értesíti a jelentkezőket. A döntés-előkészítő programot a működtető a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat saját szervezésben, a Család- Gyermek- Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület „FIKSZ” (Felelősség, Információ, Kompetencia Szülőknek) tréningjével valósítja meg, az Egyesülettel kötött megállapodás alapján, a hálózat saját trénereivel.
A részvétel minden új jelentkező számára egyaránt kötelező. A nevelőszülői tanfolyam térítésköteles.
A program részét képezi a FIKSZ-kapcsolatok munkafüzet, melynek kitöltése folyamatos. A családlátogatások alkalmával, a résztvevőkkel együtt négyszemközti helyzetben dolgozzák fel az abban szereplő információkat.
A program a „Családértékelő összefoglalással” zárul, melyet a trénerek készítenek, s melyben leírtakat a képzésben résztvevők észrevételezhetnek.
Itt jelenik meg a képzők javaslata a kihelyezendő gyermekre vonatkozóan is, így a döntés-előkészítő program során szerzett minden információ (még a négyszemközti családértékelő beszélgetések konklúziói is) jelentőséggel bír, s meg kell jelenjen az összefoglalásban, természetesen tiszteletben tartva a titoktartási kötelezettséget.
A döntés-előkészítő programon való részvételről a hallgatók igazolást kapnak.
A döntés-előkészítőt sikeresen befejezők és az oktatók együttesen döntenek a nevelőszülői tanfolyamon való részvételről.
 Ezt követően nevelőszülői hálózatunk a 32 órás tanfolyamot megkezdi, saját - a működtető által engedélyeztetett - tematika alapján.
A képzést belső és külső szakemberek, előadók tartják.
Hálózatunknál kialakult gyakorlat szerint az erkölcsi bizonyítványt és a leendő gondozási hely tulajdoni lapjának munkapéldányát (vagy ezt kiváltó egyéb dokumentumokat) a nevelőszülői tanfolyam megkezdéséig kérjük a jelentkezőktől.
A 60 órás felkészítés szervezését, lebonyolítását és annak adminisztrációját a képzők az idevonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések alapján végzik.
A döntés-előkészítőt és a nevelőszülői tanfolyamot eredményesen befejezők Bizonyítványt kapnak. A Bizonyítvány másolatát és a családértékelés egy példányát a képzőktől a leendő nevelőszülőktől nevelőszülői hálózat szakmai vezetője átveszi, és a működési engedély módosításához szükséges dokumentumok alapján előkészíti az iratanyagot működési engedély módosítására, az új nevelőszülők felvételére.
2016. december 31-ig a nevelőszülői tevékenység ellátásához - az egyéb feltételek fennállása esetén - elegendő a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyam eredményes elvégzése.

Nevelőszülőnek jelentkezni az alábbi módon és személyeknél lehet:

Kisné Fekete Marianna nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
Sevella Ilona nevelőszülői tanácsadó/FIKSZ koordinátor
Személyesen: Békéscsaba, Degré u.59.
Telefonon: 06-66/530-220   122 illetve a 169 melléken
Online:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Lap tetejére

 

 
© Copyright
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi
Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
2016

 

Szociális intézményegység
5600 Békéscsaba, Degré u. 56.
Telefon: +36 66 530 220, +36 20 294 1410
Fax: +36 66 530 231
e-Mail: bekes.szgyk@fago.hu

Gyermekvédelmi intézményegység
Nevelőszülői Hálózat
5600 Békéscsaba, Degré u. 56.
Telefon: +36 66 530 220/167
e-Mail: nszhbcsaba@fago.hu

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
5600 Békéscsaba, Degré u. 56.
Telefon: +36 66 560 270, +36 20 261 2600,
+36 20 261 2606
Fax: +36 66 560 275
e-Mail: tegyeszbekes@fago.hu

Please publish modules in offcanvas position.