ESEMÉNYNAPTÁR

May 2020
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szgyf_banner.jpg

Az intézmény adatai
Neve: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Székhelye: 5600 Békéscsaba Degré u.59.
Telephelyei (nevelőszülői hálózat):A nevelőszülők lakóhelyei. (A mindenkori hatályos működési engedélyben rögzítve.)
Nevelőszülői tanácsadói családgondozói és utógondozói fogadó irodák:
        - 5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
        - 5630 Békés, Kinizsi u.2/2.
        - 5900 Orosháza, Deák F.u.14/16
        - 5510  Dévaványa Mátyás u.1.

 

Saját háztartásában biztosít a gyámhivatal által nála elhelyezett kiskorú gyermek számára teljes körű ellátást az egyéni gondozási - nevelési tervnek megfelelően, illetve működtetője egyetértésével teljes körű ellátást biztosít annak az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek, akinek befogadását előzetesen nyilatkozatban vállalta és az utógondozás helyszínének biztosítójaként a gyámhivatal a nevelőszülőt határozatában megjelölte. A nevelőszülő a saját háztartásában teljes körű ellátást nyújt a nála elhelyezett utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek. Ennek keretében különösen segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához.
A gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezés biztosítása, az energia- és tápanyag beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál.
A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként legalább 6 váltás fehérneműt, valamint 3 váltás hálóruha, továbbá az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és sportruházatot tartalmaz. A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál.
Működtetője kijelölése alapján, ideiglenes befogadás keretében teljes körű ellátást biztosít, a Gyvt. alapján elhelyezésre jogosult szerv határozata alapján.
Biztosítja, hogy a gondozott gyermek kapcsolatot tarthasson a hozzátartozóival a gyámhatóság határozatának megfelelően. A gyermeket felkészíti a találkozásra. A kapcsolattartás helyszíne elsősorban a nevelőszülő lakása, ettől eltérően csak az illetékes gyámhivatali határozat rendelkezhet. Amennyiben a kapcsolattartás nem a nevelőszülő lakásán elrendelt, a nevelőszülő köteles biztosítani a megjelölt helyen és időben a gyermek megjelenését.
A kapcsolattartásról a nevelőszülő köteles kapcsolattartási naplót naprakészen vezetni.
Köteles elősegíteni, hogy a gyermek sikeresen visszailleszkedjen     vérszerinti családjába, vagy örökbefogadó családjába beilleszkedjen. Ennek érdekében együttműködik a működtetője, a gyámhivatal, illetve a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel.
A gyámhivatalnak a gondozott gyermek ideiglenes hatályú     elhelyezését, átmeneti, ill. tartós nevelését megszüntető határozata alapján,     az ellátás nyújtását megszünteti és a gondozott gyermeket a határozatban megjelölt személynek átadja. A gyermek átadásakor együttműködik a nevelőszülői tanácsadóval az adminisztrációs feladatok ellátásában.
      
A nevelőszülői jogviszony 2014.01.01-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.